Hyra lokal för 2019

När du hyr våra lokaler för 2019 så är det vår krögare Micke på MI & NI som står för mat och servering.

Priser för lokalhyra 2019:

Bokning
Har du lokal- och evenemangsfrågor eller vill boka; kontakta Micke på 0723-506410.
eller skicka ett mail till: krogaren@hemvarnsgarden.com.
I mån av tillgång kan man i samband med sin bokning även hyra dagen innan för förberedelser av t ex dukning till fast pris enligt tariff upp till 80 personer. Detta bokas i samförstånd med krögaren Micke, på MI & NI.

Betalning
Hyran betalas till Hemvärnsgårdens Bygdeförening på Bankgiro: 156-1372. Skriv ditt namn och hyresdatum på inbetalningen. Obs! Bokningen är preliminär tills betalningen kommit in på vårt konto. Du måste vara 24 år eller äldre för att boka och därmed vara lokalansvarig under hyrestiden. Som lokalansvarig godkänner du våra förhållningsregler, som finns nedan, och som skall skrivas ut och signeras innan hyrestillfället. All mat och servering skall ske av och med vår krögare Micke, på MI & NI.

Förhållningsregler
Du hittar våra förhållningsregler i PDF-format på följande länk Förhållningsregler. Ladda ner, skriv ut och lämna eller skicka den signerad till MI & NI.

Filer för nedladdning
PDFFörhållningsregler
PDFPrislista