Lördag kväll (gäller även aftnar) upp till 80 gäster