Besökare

Besökare

Tider
Loppisen pågår mellan 10-13. Besökare är välkomna från kl 10.00.

Parkering
Parkeringsplats finns i direkt anslutning till parken och loppisområdet. Bilplats finns även på andra platser i och kring Kyrkheddinge, följ skyltar och anvisningar av loppispersonal i gula västar. All parkering för besökare är kostnadsfri.
Respektera lokala trafikregler och håll nere hastigheterna. Trafiklederna inom byn måste vara öppna för utryckningsfordon och lantbrukare, som kan behöva passera med breda transporter.

Service på plats
Korv- och kaffeförsäljningen är öppen mellan ca 10.00-13.00.
Toalett finns inne i Hemvärnsgården och kostar 10 kr/besök.

Säkerhet
För allas säkerhet finns brandsläckare uppställda på loppisområdet. Första-hjälpen utrustning finns vid korvförsäljningen. Där finns också startkablar till bil och lånas ut på eget ansvar.

Vill du ha ett automatiskt mail om kommande loppisar eller bara komma i kontakt med oss?