HYRA GÅRDEN

Från och med den 1 januari 2020 så är det vår krögare Johan Johansson på Johanssonsmat som står för mat och servering.

Bokning
Har du lokal- och evenemangsfrågor eller vill boka; kontakta Johan på 0707-991242.
eller skicka ett mail till: krogarjohan@hemvarnsgarden.com.
I mån av tillgång kan man i samband med sin bokning även hyra dagen innan för förberedelser av t ex dukning till fast pris enligt tariff upp till 80 personer. Detta bokas i samförstånd med krögaren.
Begravning och Dop kontaktas krögaren för prisuppgift.

Priser för lokalhyra 2022:

 

Vardag upp till 80 gäster

Fredag kväll upp till 80 gäster

Lördag kväll (gäller även aftnar) upp till 80 gäster

Vardag över 80 gäster

Fredag kväll över 80 gäster

Lördag kväll (gäller även aftnar) över 80 gäster

Bakluckan

Betalning
Hyran betalas till Hemvärnsgårdens Bygdeförening på Bankgiro: 156-1372. Skriv ditt namn och hyresdatum på inbetalningen. Obs! Bokningen är preliminär tills betalningen kommit in på vårt konto. Du måste vara 24 år eller äldre för att boka och därmed vara lokalansvarig under hyrestiden. Som lokalansvarig godkänner du våra förhållningsregler, som finns nedan, och som skall skrivas ut och signeras innan hyrestillfället. All mat och servering skall ske av och med vår krögare.

Förhållningsregler
Du hittar våra förhållningsregler i PDF-format på följande länk Förhållningsregler. Ladda ner, skriv ut och lämna eller skicka den signerad till krögaren.