Medlemmar i Hemvärnsgårdens Bygdeförning kallas till årsmöte 16 mars 2016 kl 18.00.
Ärenden skall lämnas till ordförande eller sekreterare senast 9 mars.