Alla medlemmar i Hemvärnsgårdens Bygdeförening kallas till Årsmöte Onsdagen 9 Mars 2022 kl.1800.

Det är obligatorisk anmälan om deltagande.

Anmälan om deltagande skickas till ordforande@hemvarnsgarden.com innehållande namn på deltagaren.

Motioner skall vara inlämnade senast 23 februari 2022 till styrelsen.

Varmt välkomna.