Kostnadsfri prova-på yoga vid kursstarten den 14/10 2019