Kostnadsfri prova-på yoga vid kursstarten den 13/1 2020